ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

Psalms 117

1. ఎల్లజాతులారా! ప్రభువును స్తుతింపుడు. ఎల్లప్రజలారా! అతనిని కీర్తింపుడు.

2. మనపట్ల ఆయనకు మిక్కుటమైన కృప కలదు, ఆయన విశ్వసనీయత ఎల్లకాలమును ఉండును. మీరు ప్రభువును స్తుతింపుడు.